siska
Onás
Spoločnosti TATRA TIMBER Logistik a.s a TATRA TIMBER Logistik PLUS a.s. sú podnikateľské subjekty založené v roku 2011. Hlavným predmetom činnosti oboch firiem je obchod s drevom a najnovšie sme sa rozšírili aj o pestovnú činnosť.

TATRA TIMBER Logistik a.s. je subjektom zabezpečujúcim nákup drevnej hmoty z lesných podnikov vo vlastníctve štátu a jej dodávky drevospracujúcej spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. Liptovský Hrádok Spoločnosť je členom Zväzu spracovateľov dreva SR.

TATRA TIMBER Logistik PLUS a.s. je zameraná na obchod s drevom kontrolovaného pôvodu z neštátneho sektora, našimi zákazníkmi sú mestské a obecné lesy, urbariáty , súkromní vlastníci lesných pozemkov. Odberateľmi sú prevažne slovenské drevospracujúce firmy, v minimálnej miere aj zahraničné. Obchodovanie s drevom je realizované prostredníctvom regionálnych obchodných manažérov. Keďže nám záleží aj na obnove našich lesov, rozšírili sme naše pôsobenie aj o pestovnú činnosť. Tu sa budeme snažiť uplatniť naše vedomosti o pestovaní a výchove lesa od počiatočných štádií a tak napomôcť k ich úspešnej obnove.

Spoločnosti TATRA TIMBER Logistik a.s. a TATRA TIMBER Logistik PLUS a.s, garantujú obchodným partnerom vysokú odbornosť, serióznosť a spoľahlivosť. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti v rôznych lesníckych činnostiach, ich využívaním chceme aj my prispieť k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu našich lesov.

Kontaktujte našich pracovníkov a presvedčte sa o tom !

SÍDLO SPOLOČNOSTÍ
TATRA TIMBER Logistik, a.s.

Jána Chalupku 982/25

974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 484 152 955
fax: +421 484 152 954
info@tatratimberlogistik.sk

TATRA TIMBER Logistik PLUS, a.s.

Jána Chalupku 982/25
974 01 Banská Bystrica

korešpondenčná adresa - office

SNP 138, 033 01 Liptovský Hrádok

tel.:+421 44 522 15 15
info@tatratimberlogistik.sk